B2banner-413.jpg b5banph-220.jpg

IGBT

650V,1200V 超级结技术,开关损耗低,芯片薄,工作频率高; 混封半/全电流SiC SBD,更高开关频率和效率; TO-247-3或TO-247P-3 标准封装,TO-247-4L 封装开尔文结构效率更优。

 • BV[V]
  1200
  650
 • IC @  100°max [A]
  40
  75
 • VCE(sat)[V]
  1.55
  1.58
  1.65
 • tr[ns]
  61
  60
  28
  48
  28
  22
 • td(off)[ns]
  344
  362
  128
  129
  128
  145
 • tf[ns]
  139
  100
  100
  64
  100
  71
 • Qg[nC]
  307
  306.4
  100
  92
  100
  92
 • Package
  TO247-3L
  TO247-3L
  TO247-4L
  TO247-3L
  TO247-4L
  TO247-3L

显示6种产品

产品型号
BV[V]
IC @  100°max [A]
VCE(sat)[V]
Eon[mJ]
Eoff[mJ]
td(on)[ns]
tr[ns]
td(off)[ns]
tf[ns]
Qg[nC]
Package
HKW40N120FHEA 1200401.672.31.48961344139307TO-247-3L
HKW40N120FHRA 1200401.651.551.49060362100306TO-247-3L
HKZ75N65SHRA 650751.660.420.852328128100100TO-247-4L
HKW75N65SHRA 650751.661.040.817481296492TO-247-3L
HKZ75N65SHEA 650751.660.830.852328128100100TO-247-4L
HKW75N65SHEA 650751.661.440.814221457192TO-247-3L
HKQ100N65FMTA 6501001.460.341.91712103133340TO-247P-3L
HKW40N120FPTA 1200401.452.62.46242276234280TO-247-3L
HKW40N120FHEQ 1200401.672.481.31754432090307TO-247-3L